Με πρόστιμο 8 εκατ. ευρώ για τις παράνομες χωματερές απειλείται ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (pics,vid)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Με πρόστιμο 8 εκατ. ευρώ για τις παράνομες χωματερές απειλείται ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (pics,vid)

Μάρτιος 29, 2017 - 10:06

Από το ArcadiaPortal.gr

Η συνέχιση λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου θεωρητικά εξασφαλίστηκε με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2017.

Το σώμα συνεδρίασε στην Τρίπολη την Δευτέρα 27 Μαρτίου και ψήφισε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό.

Οι ΦΟΔΣΑ οφείλουν να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική που θα παρέχει κίνητρα στους ΟΤΑ για την μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησής τους. Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, την δημιουργία κινήτρων για την μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και την ανάκτηση – ανακύκλωση- αξιοποίησή τους.

Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων προς τους Φορείς διαχείρισης καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ και καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνίες δόσεις.

Η εισφορά αυτή καλύπτει βασικά λειτουργικά έξοδα του φορέα, που αφορούν  υπηρεσίες γενικής φύσεως. Το ποσό το οποίο θα καταβάλουν οι δήμοι ορίστηκε να είναι στα 0,60 ευρώ ανά τόνο των παραγόμενων απορριμμάτων. Να επισημάνουμε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του Φορέα στην οποία δεν υπήρξε απαρτία, τα μέλη είχαν προτείνει και την καταβολή των 2 ευρώ/ ανά τόνο κάτι το οποίο δεν είχε την πλειοψηφία του σώματος.

Έτσι όπως προκύπτει και από την εισήγηση  τα έσοδα του ΦΟΔΣΑ για το 2017 από την είσπραξη της εισφοράς θα είναι 144.279,95 ευρώ.

Τα μέλη του συμβούλιου εκτός του προϋπολογισμού έθιξαν και το θέμα  των βεβαιωμένων προστίμων που πάνε στην ΔΟΥ, αλλά και αυτά που έρχονται, με τον ΦΟΔΣΑ να απειλείται με δυσβάσταχτα πρόστιμα και θα αγγίξουν τα 8 εκ. ευρώ.

Στόχος του Φορέα είναι να κλείσει τις χωματερές και να τις αποκαταστήσει, προκειμένου να αμφισβητήσει τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πρέπει να προχωρήσει προς την διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι ώστε να γλιτώσει τα πρόστιμα για τα απορρίμματα.

Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, τότε οι δυσκολίες θα είναι πολλές. Έτσι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη ο ΦΟΔΣΑ να προχωρήσει προς την επίλυση του προβλήματος και να κάνει έργα προς την διαχείριση των απορριμμάτων.

Έφ.Κ

ArcadiaPortal.gr Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2017 για τον ΦΟΔΣΑ